Regulamin sklepu internetowego sportpoint.pl obowiązujący do 24.12.2014


Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sportpoint.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy działający pod adresem sportpoint.pl prowadzony jest przez POINTPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 2; NIP 6452538190, REGON 243336536, KRS 0000472232 zwany dalej "sportpoint".

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy sportpoint.pl, umożliwia zakup produktów za pośrednictwem strony internetowej sportpoint.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

2.2. Zakupu wybranego produktu w sportpoint dokonać może:
- Osoba fizyczna, która w dacie zakupu posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- Osoba prawna, o ile w chwili zakupu jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji
- Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych i jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji.

2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sportpoint.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
2.4. Prezentacje produktów i ich ceny znajdujące się na stronie sportpoint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

2.5. Wszystkie produkty oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe (chyba, że opis produktu stanowi inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją producenta.
2.6. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.8. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 2000 PLN sklep sportpoint.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

2.9. Sportpoint przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.10. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia przez obsługę sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.12. Do każdego zakupu wystawiany jest dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW


3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy i płatności zamówionego towaru:

- odbiór osobisty w Katowicach, ul. Armii Krajowej 131 (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru) – przelew na konto sklepu lub płatność przy odbiorze

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL – przelew na konto sklepu lub płatność przy odbiorze

3.2. Koszt dostarczenia produktu obciąża Zamawiającego, chyba że oferta stanowi inaczej.

3.3. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić sportpoint telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sportpoint.pl

3.4. Produkty wysyłane są tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

4.1. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

4.2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od otrzymania zamówionego towaru. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanego do sklepu. Klient po wysłaniu oświadczenia ma 7 dni na odesłanie towaru do sklepu. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego. Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Po upływie 30 dni od daty odebrania przesyłki, prawo zwrotu lub wymiany przysługuje tylko artykułom posiadającym wadę ukrytą (odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towarów z umową).

4.3. Zwracany w tym trybie towar, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Klient odeśle towar należycie zapakowany, nieużywany (nie noszący jakichkolwiek śladów użytkowania) w stanie nieuszkodzonym, na koszt własny.
Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane

4.4. Zwracane towary należy odesłać na adres:
Sportpoint.pl
ul. Armii Krajowej 131
40-671 Katowice 

4.5. Do zwracanego artykułu koniecznie należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz nr konta, na który ma zostać przelana kwota za zwrócony towar oraz koszty dostawy towaru do Klienta. W przypadku gdy Klient zwraca tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), sprzedawca oddaje Kupującemu tylko cenę towaru. Zwrot należności można otrzymać  tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe. Prosimy o dokładne podanie nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego. Należność za zwrócone artykuły zostaną wysłane w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki. Należy pamiętać o zachowaniu dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy.

4.6. Do czasu otrzymania odesłanego produktu serwis wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.

4.7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. REKLAMACJE

5.1. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub z uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) lub w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami z uprawnień wynikających z rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym.

5.2 Aby skorzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.sportpoint.pl, drogą mailową lub listem poleconym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Mimo dołożenia wszelkich starań sportpoint.pl nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

6.2. Wszystkie wymienione na stronie Serwisu produkty, nazwy ich opisy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu podlegają ochronie prawnej dysponentów ww. oznaczeń.

6.3. Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody sportpoint.pl

6.4. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez sportpoint.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu sportpoint.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania ich usunięcia. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

6.5. Klient/Opiniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez właściciela strony wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.

6.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6.7. Sklep Internetowy sportpoint.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sportpoint.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23 sierpnia 2011.